MTTQ thị xã Cửa Lò phát huy vai trò tập hợp củng cố khối đoàn kết toàn dân(Phát sóng NTV:16/4/2019)

Đăng ngày 16/04/2019

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, MTTQ thị xã Cửa Lò luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.