Lực lượng CSGT Cửa Lò nỗ lực vì một mùa du lịch an toàn (Phát sóng NTV ngày 09/06/2020)

Đăng ngày 10/06/2020