Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
QUY TRÌNH Cấp đổi GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp diện tích tăng thêm Hành chính tư phápTài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
QUY TRÌNH GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Hành chính tư phápTài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
QUY TRÌNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI XIN PHÉP ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Hành chính tư phápKế hoạch - Đầu tưTài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp HuyệnXây dựng
QUY TRÌNH CẤP GCN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT Hành chính tư phápTài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Tài liệu triển khai, hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 Lao động, TB&XHLao động, TB&XHVBHC Cấp Huyện
LỰA CHỌN XÂY DỰNG MÔ HÌNH ” KHU DÂN CƯ AN TOÀN VỀ PCCC” Công an
Quyết đinh về việc ban hành Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 :2015 Hành chính tư phápKế hoạch - Đầu tưKinh tếVBHC Cấp Huyện
Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Giao thông vận tảiHành chính tư phápKế hoạch - Đầu tưKinh tếVBHC Cấp Huyện
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM. VBHC Cấp HuyệnY tế
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI VÀ THỦ TỤC XÁC NHẬN, XÁC NHẬN LẠI ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thanh traVBHC Cấp Huyện
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Theo Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Nghệ An) Lao động, TB&XHVBHC Cấp Huyện
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA GD&ĐT THUỘC THẨM QUYỀN CẤP HUYỆN Giáo dục & Đào tạoVBHC Cấp Huyện
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG- NÔNG- NGƯ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THỊ XÃ Kinh tếVBHC Cấp Huyện
NỘI DUNG TTHC LĨNH VỰC VH- TT VBHC Cấp Huyện
DANH MỤC BỘ THỦ THỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA UBND CẤP HUYỆN Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ Nội vụVBHC Cấp Huyện
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH- TƯ PHÁP Hành chính tư phápHành chính tư phápVBHC Cấp HuyệnVBHC Cấp xã
CÔNG AN – TRÌNH TỰ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Công anVăn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – Thủ tục ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự – ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ANTT ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện