Liên đoàn lao động thị xã Cửa Lò: Sinh hoạt câu lạc bộ nữ CNVC lao động mở rộng

Đăng ngày 10/11/2015

sh

Chủ đề của buổi sinh hoạt này đó là công nhân viên chức lao động với chế độ chính sách pháp luật và sức khỏe sinh sản. Bằng hình thức sân khẩu hóa, Liên đoàn lao động thị xã đã lồng ghép các nội dung trên vào các phần thi như bốc thăm trả lời câu hỏi, tổ chức các trò chơi thể hiện kiến thức về chính sách pháp luật, sức khỏe sinh sản.

sh1

sh2

sh3

Điều này không chỉ tạo không khí vui tươi cho buổi sinh hoạt mà còn giúp đội ngũ nữ cán bộ viên chức lao động nắm rõ các chính sách pháp luật, sức khỏe sinh sản để xây dựng cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh, xây dựng gia đình hạn phúc.

Hữu Lương – Duy Quý