Liên đoàn lao động Nghệ An sơ kết hoạt động Công đoàn sáu tháng đầu năm 2018

Đăng ngày 25/07/2018

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên – người lao động là một trong những nội dung trọng tâm tại hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 được Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức sáng ngày 25/7 tại thị xã Cửa Lò.

ps-trang-17-7-00_34_46_00-still086

Sáu tháng đầu năm 2018, tình hình lao động, việc làm và tiền lương của công nhân viên chức –người lao động trên địa bàn Tỉnh tiếp tục được cải thiện với thu nhập bình quân đạt 3,8 triệu đồng/người/tháng. Công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được chú trọng. Liên đoàn lao động tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt “tháng công nhân”, “tháng an toàn vệ sinh lao động” năm 2018.

ps-trang-17-7-00_34_48_13-still087

ps-trang-17-7-00_34_52_21-still088

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế, Hội nghị tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018.

ld

Dịp này, Tổng liên đoàn lao động Việt nam tặng cờ thi đua cho 3 tập thể, Liên đoàn lao động tỉnh tặng 10 cờ thi đua cho công đoàn khối giáo dục, 4 bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tháng công nhân và hoạt động của công đoàn.

ld1

                                                         Hữu Lương – Thanh Bình