Liên đoàn lao động Cửa Lò: Kỷ niệm ngày truyền thống công đoàn và sơ kết hoạt động 5 tháng đầu năm 2015

Đăng ngày 27/07/2015

LDLD

Sau khi ôn lại truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt nam trong 86 năm qua, Liên đoàn lao động thị xã đã đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015. Trước hết đó là chỉ đạo 100% tổ chức công đoàn cơ sở phối hợp chuyên môn tổ chức tốt hội nghị cán bộ viên chức– người lao động năm 2015. Trên cơ sở đó, tổ chức ký kết và đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua lao động, sản xuất giỏi. Tích cực đổi mới nội dung hoạt động và chú trọng đến việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Phối hợp chuyên môn tìm biện pháp nâng cao đời sống cho đoàn viên. Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, giao lưu văn nghệ chào mừng các ngày lễ như quốc tế phụ nữ, ngày quốc tế lao động, ngày gia đình Việt Nam…

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trogn 6 tháng qua, Hội nghị đã thảo luận đưa ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, đặc biệt là thi đua chào mừng đại hội đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hữu Lương – Tạ Nhật