Liên cơ quan ngân hàng chính sách – Các tổ chức nhận ủy thác Cửa Lò tổng kết hoạt động 2021

Đăng ngày 25/01/2022

Chiều ngày 25/1, Liên cơ quan Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Cửa Lò – Các tổ chức nhận ủy thác thị xã đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhận ủy thác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, tổ chức ký văn bản Liên tịch, hợp đồng ủy thác.
Năm 2021, mặc dù dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác triển khai các chương trình tín dụng chính sách. Tuy nhiên, NHCS xã hội thị xã cùng với các tổ chức nhận ủy thác tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện tốt các nội dung hợp đồng ủy thác đã được ký kết. Nhờ đó, năm qua, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã vẫn duy trì mức tăng trưởng cơ bản ổn định. Tổng dư nợ ủy thác thông qua tổ chức hội tính đến ngày 31/12/2021 là hơn 188 tỷ đồng, chiếm 98% tổng dư nợ; Thông qua 93 tổ tiết kiệm và vay vốn ủy thác tại 39 khối, qua 3 tổ chức hội với 3.800 khách hàng. Trong đó, Hội nông dân trên 81 tỷ đồng, Hội LHPN gần 80 tỷ đồng, Hội CCB gần 28 tỷ đồng. Nợ quá hạn được xử lý, thu hồi, kiểm soát tốt và giảm so với đầu năm.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2022, trong đó, tập trung vào công tác phối hợp giữa Liên cơ quan NHCSXH và các tổ chức nhận ủy thác nhằm tích cực giải ngân các chương trình tín dụng, phấn đấu hoàn thành trên 99,8% kế hoạch dư nợ năm 2022; Chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi nợ đến hạn trong năm với số tiền trên 57 tỷ đồng; Không để nợ quá hạn phát sinh…
Dịp này, UBND thị xã đã khen thưởng 3 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nguồn vốn ủy thác các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã năm 2021.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, hội nghị đã tổ chức ký kết văn bản liên tịch, Hợp đồng ủy thác về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Đàm Hiền – Ngọc Ánh