Lễ kỳ phúc, kỳ yên đền Vạn Lộc

Đăng ngày 09/03/2015

Theo thông lệ cổ truyền hàng năm, ngày 16/1 âm lịch hàng năm, phường Nghi Tân- TX Cửa Lò và Ban di tích đền Vạn Lộc  tổ chức Lễ kỳ phúc, Kỳ Yên đầu xuân. Đây là lễ hội mang ý nghĩa tâm linh, cầu quốc thái dân an và là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân địa phương, thu hút đông đảo người dân khắp nơi về dự.

den van loc

Đền Vạn Lộc là công trình kiến trúc cổ kính, quy mô, có giá trị văn hóa lịch sử tâm linh, được xây dựng vào thời Lê Trung Hưng và được trùng tu tôn tạo vào năm 2011. Đền là nơi thờ tự Thái Úy Quận công Nguyễn Sư Hồi (năm 1444 -1506) – con trai trưởng của Thái sư Cương quốc công Nguyễn Xí. Ông là người có công lớn trong việc giúp triều đình nhà Lê đánh đuổi giặc ngoại xâm và an dân, lập nên làng Vạn Lộc xưa, nay là phường Nghi Tân. Đền Vạn Lộc được công nhận di tích lịch câp quốc gia năm 1991, chính quyền địa phương luôn chăm lo chỉ đạo bảo vệ, tôn tạo di tích mà nhân dân đã gìn giữ bao đời nay.

Người dân đến với lễ Kỳ phúc, Kỳ Yên đầu năm ngoài mục đích cầu phước, cầu tài, cầu lộc thọ, cầu hạnh phúc, cầu cho quốc thái dân an, mọi người được ấm no hạnh phúc, còn là dịp ôn lại truyền thuyết lịch sử ông cha ta khai hoang xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng thời khơi lại tập quán, nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân địa phương nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về lịch sử của dân tộc, góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống từ bao đời nay.

                                                                      Thanh Bình – Tạ Nhật