Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã

Đăng ngày 30/01/2016

{gallery}images/eventgallery/Le-ky-niem-20-nam-thanh-lap-TX{/gallery}