LĐLĐ Cửa Lò tập huấn công tác quy chế dân chủ cho khối trường học

Đăng ngày 12/09/2018

Chiều ngày 12/9, Liên đoàn lao động thị xã Cửa Lò tổ chức lớp tập huấn công tác quy chế dân chủ cho các đồng chí hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn các trường học trên địa bàn thị xã.

ld3

Trong thời gian 1 buổi, các đại biểu được Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã Cửa Lò quán triệt nội dung Nghị định số 04, ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan  hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Các chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Liên đoàn lao động tỉnh và liên đoàn lao động thị xã về thực hiện quy chế dân chủ trong các trường học. Đồng thời, hướng dẫn quy trình tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động và giải đáp một số vướng mắc trong quá trình hoạt động của tổ chức công đoàn các trường học.

ld2

lld

ld1

Mục đích của lớp tập huấn nhằm giúp hiệu trưởng cũng như chủ tịch công đoàn các trường hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện quy chế dân chủ, từ đó xây dựng nhà trường, tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Hữu Lương – Ngọc Ánh