Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu dân cử

Đăng ngày 25/03/2016

Theo đó tại khối 14 có 2 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, gồm đồng chí Phan Đình Trạc – Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Vi Ngọc Quỳnh – Phó Giám đốc Sở Lao động  -Thương binh và Xã hội; 4 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 1 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và 1 người ứng cử đại biểu HĐND phường.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trước khi cử tri nêu ý kiến nhận xét về những ứng cử viên, thư ký hội nghị đã thông qua trước cử tri về các tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; trình bày tiểu sử tóm tắt quá trình học tập, công tác của 2 người ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV; 6 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện và xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cử tri khối 14, phường Trường Thi bày tỏ đồng tình giới thiệu 2 người ứng cử đang cư trú ở khối vào đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cử tri khối 14, phường Trường Thi bày tỏ đồng tình giới thiệu 2 người ứng cử đang cư trú ở khối vào đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thẳn, trách nhiệm, các cử tri nêu ý kiến, đánh giá cao phẩm chất sự gần gũi, gắn bó với nhân dân, có phẩm chất, đạo đức tốt; biết quan tâm giúp đỡ các gia đình khó khăn, gia đình chính sách, người cao tuổi; có sự tham gia, đóng góp tích cực các phong trào chung của khối, của phường đối với 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được các cấp lập danh sách sơ bộ lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi cư trú.

Đông đảo cử tri bày tỏ sự đồng tình 2 đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 6 ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vào cơ quan Quốc hội và HĐND các cấp. Đồng thời mong muốn những người ứng cử khi được bầu vào Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ làm tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tiếp tục đóng góp xây dựng địa phương, đất nước giàu mạnh.

Cử tri đồng tình về 6 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp được giới thiệu vào cơ quan HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cử tri đồng tình về 6 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp được giới thiệu vào cơ quan HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thay mặt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng chí Phan Đình Trạc – Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã cảm ơn những ý kiến của cử tri đã tín nhiệm đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu cho rằng, dù trúng hay không trúng vào cơ quan dân cử, thì mỗi người được giới thiệu lần này cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp xây dựng đất nước, quê hương giàu mạnh
Đồng chí Phan Đình Trạc – Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu cho rằng, dù trúng hay không trúng vào cơ quan dân cử, thì mỗi người được giới thiệu lần này cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp xây dựng đất nước, quê hương giàu mạnh.

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng hứa, dù trúng hay không trúng vào cơ quan Quốc hội và HĐND các cấp, mỗi người được giới thiệu ứng cử cũng sẽ phát huy hết trách nhiệm của mình trên cương vị công tác và tiếp tục đóng góp xây dựng địa phương vững mạnh. Đồng thời mong muốn các cử tri tiếp tục giám sát để mỗi cán bộ tiếp tục hoàn thiện mình tốt hơn để phục vụ nhân dân, đáp ứng nguyên vọng, mong muốn của cử tri.

Mai Hoa