Làng chài Nghi Thủy nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh do ảnh hưởng dịch Covid – 19

Đăng ngày 08/06/2021