Cửa Lò kỷ niệm 20 năm thành lập Bảo hiểm xã hội VN

Đăng ngày 29/01/2015

tk-BHXH

Diễn văn truyền thống của ông Nguyễn Đình Ngọc-Giám đốc Bảo hiểm xã hội Cửa Lò nhấn mạnh: Qua 20 năm hoạt động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết và chi trả kịp thời các chế độ bảo hiểm cho trên 8 triệu lượt người; Thực hiện chi trả chế độ, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trên 138 triệu lượt người; Tính đến 2014, toàn quốc đã có 11,5 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, trên 9,2 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 64,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế …

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 2015  được UBND thị xã Cửa Lò triển khai là nhằm thực hiện có hiệu quả Luật bảo hiểm y tế sửa đổi; Tổ chức cấp số BHXH, thẻ BHYT, giải quyết và chi trả kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho các đối tượng tham gia; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam; Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện tham gia  BHXH, BHYT..

Dịp này, Bảo hiểm xã hội Tỉnh đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân; Ủy ban nhân dân Thị xã cũng tặng giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Bảo hiểm xã hội, BHYT năm 2014.

                                                Khắc Giang-Duy Quý