Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban tuyên giáo thị ủy Cửa Lò và phòng CS PC&CC số 2

Đăng ngày 29/03/2017

Chiều 27/3, Ban Tuyên giáo thị ủy Cửa Lò đã cùng Phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 2 ký kết chương trình phối hợp công tác nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết

                                                        Toàn cảnh buổi lễ ký kết

kk1

kk2

Chương trình gồm tám nội dung phối hợp công tác giữa hai cơ quan trong công tác tuyên giáo, công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ giai đoạn 2017-2020, tập trung vào việc định hướng tư tưởng, chỉ đạo; giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đảm bảo phòng cháy chữa cháy& cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới.

Hai đơn vị phối hợp sẽ thường xuyên trao đổi thông tin về lĩnh vực đảm bảo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động báo cáo viên tuyên truyền miệng và các nội dung quan trọng khác.

kk

Việc ký kết Chương trình phối hợp là một bước phát triển mới, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa 02 cơ quan nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác phòng cháy chữa cháy  chữa cháy- cứu nạn cứu hộ và công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay./.

Thanh Bình- Ngọc Ánh