Khối Tân Lộc, phường Nghi Hải khánh thành Cổng Làng

Đăng ngày 24/02/2016

clang

Đây là kết quả của việc phát huy nội lực trong nhân dân, nhằm xây dựng đô thị mới, theo đó người dân khối tân lộc phường Nghi Hải, ủng hộ hàng trăm triệu đồng để xây dựng cơ sở vật chất, và cổng làng là một trong những nội dung được cán bộ và nhân dân khối Tân Lộc quan tâm đầu tư xây dựng. Tổng kinh phí xây dựng cổng là 80 triệu đồng, Tiêu biểu có ông Ngô Cảnh Dũng ủng hộ 10 triệu đồng, ông Trương Xuân Tuân 1 triệu đồng, phần còn lại là do nhân dân đóng góp.

Việc xây dựng cổng Làng có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng đô thị mới ở Cửa Lò giàu đẹp, văn minh./.

                                                         Thanh Bình- Tạ Nhật