Khối Hải Trung xây dựng khối văn minh đô thị(Phát sóng NTV 30/10/2018)

Đăng ngày 01/11/2018

Năm qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy Đảng các cấp triển khai và nhận được sự đồng tình hưởng ứng cao của nhân dân. Nhiều điển hình, mô hình, các làm hay đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trên từng lĩnh vực tại các địa phương. Trong phóng sự sau chúng ta cùng đến với khối  Hải Trung- phường Nghi Hải, TX Cửa Lò, nơi mà Ban cán sự xóm đã có nhiều cách làm hay trong việc huy nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và xây dựng khối văn minh đô thị.