Khối Hải Bằng 2 nỗ lực xây dựng đơn vị văn hóa tiêu biểu cấp Tỉnh (Phát sóng NTV ngày 28/11/2017)

Đăng ngày 28/11/2017

Được khảo sát, triển khai từ đầu năm, khối Hải Bằng 2  phường Nghi Hòa là đơn vị đầu tiên trên địa bàn  Thị xã Cửa Lò được Tỉnh chọn để xây dựng “Mô hình khối văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017”. Hiện nay, đơn vị đang tích cực phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí để trở thành đơn vị đầu tiên của Thị xã Cửa Lò đạt danh hiệu này.