Khối 9 – phường Nghi Hương tổ chức ngày hội Đại đoàn kết.

Đăng ngày 13/11/2015

Still1113 00003

Still1113 00004

Still1113 00006

Thời gian qua, phát huy tinh thần đoàn kết, cán bộ và nhân dân khối 9 đã chung sức, đồng lòng cùng nhau thực hiện có hiệu quả các chủ trương Nghị Quyết cửa Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nhất là thưhc hiện Nghị quyết 09 của Thị ủy Cửa Lò, Nghị quyết của Đảng ủy phường Nghi Hương về phát huy nội lực, triển khai thành công nhiều công trình phúc lợi công cộng, như: Hoàn chỉnh hệ thống điện đường chiếu sáng, bê tông toàn bộ sân nhà văn hóa và một số công trình khác, góp phần tôn tạo, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, sạch, đẹp. Cuộc sống nhân dân ngày càng ổn định, tỷ lệ hộ giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,37%.

 Dịp này, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” TX đã trao 5 suất quà cho 5 hộ gia đình nghèo của khối. Và UBND phường Nghi Hương cũng trao đã 5 suất quà cho 5 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa suất sắc khối năm 2015./.

Đàm Hiền – Thế Anh