Khối 5 phường Nghi Hòa huy động nội lực được 250 triệu đồng góp phần bê tông hóa các tuyến đường nội khối

Đăng ngày 11/12/2021

Thời điểm này, về với khối 5 phường Nghi Hòa sẽ cảm thấy được sự nhộn nhịp và thấy đây như là một công trình xây dựng thu nhỏ của địa phương. Cùng với nguồn xi măng do thị xã hỗ trợ và cát, sỏi do phường hỗ trợ, bà con nhân dân trong khối đang ra sức cùng góp công, góp của để tiến hành tu sửa và bê tông hóa các tuyến đường giao thông nội khối, với mục đích nhằm sớm đưa đơn vị sớm về đích trong xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu.

Được biết, ngoài số xi măng thị xã cấp cho khối đến thời điểm này là 60 tấn/113 tấn theo dự kiến và 515 khối cát, sỏi do phường hỗ trợ thì khối đã duy động nội lực trong nhân dân được số tiền là 250 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công từ bà con. Hiện khối đã hoàn thành 2 tuyến đường với tổng chiều dài 390m và 1 con mương với chiều dài 100m. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, khối sẽ tiến hành đổ bê tông và tu sửa tiếp 04 tuyến đường giao thông và hàng trăm mét mương nội khối còn lại.

Chủ trương hỗ trợ xi măng của thị xã và cát, sỏi từ phường cùng với sự chung sức, đồng lòng của người dân trong khối, tin tưởng khối 5 phường Nghi Hòa sẽ sớm hoàn thiện các hạng mục giao thông nội khối, đem lại sự khang trang, khoác tấm áo mới sạch đẹp cho các tuyến đường nội khối. Qua đó góp phần quan trọng trong việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại địa phương./.

                                   Phan Thành