Khối 4, Nghi Thu thực hiện các hạng mục công trình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Đăng ngày 02/12/2021

Chiều ngày 02/12/2021, khu dân cư khối 4 phường Nghi Thu tiếp tục thực hiện xây dựng các hạng mục công trình nằm trong kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn.

Đợt này, phường Nghi Thu nhận hơn 100 tấn xi măng từ nguồn hỗ trợ của nhà nước, số lượng xi măng được phân bố về các địa bàn dân cư, trong đó tập trung ưu tiên vào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn khối 4. Hiện tại, khối 4 đã và đang tiến hành cải tạo, đổ bê tông xây mới các tuyến đường thuộc các ngõ; xây dựng hệ thống đường mương với hơn 700m chiều dài. Trước đó, khối đã vận động các hộ dân mua 150 thùng rác. Sắp tới, khối tiến hành vận động toàn dân mua thùng rác có nắp đậy; Tiến hành làm sân bóng chuyền, chỉnh trang nhà văn hóa.

Để hoàn thiện các tiêu chí của khu dân cư kiểu mẫu thì cần có một quá trình phấn đấu bền bỉ từ sự hỗ trợ của nhà nước đến sự chung tay góp sức của mỗi người dân, trong đó nhân dân là chủ thể quyết định sự thành công. Với cả một quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị, tin rằng phường Nghi Thu sẽ đạt được đúng kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu như đã đề ra.

                                                                                                                      Nguyễn Hương – Tạ Nhật