Khảo sát về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Cửa Lò

Đăng ngày 10/06/2022

Chiều nay: 10/6, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với thị xã Cửa Lò nhằm khảo sát 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh.

Thị xã Cửa Lò đã thực hiện có hiệu quả 8 nhiệm vụ của Nghị quyết 08-NQ/TW trong đó đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch, tăng cường tuyên truyền quảng bá du lịch; Cơ cấu lại ngành đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững; Từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; Thị xã cũng đã từng bước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở kỹ thuật; Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng đội ngũ du lịch ngày càng chất lượng hơn. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã chỉ ra những hạn chế và các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

Đánh giá và ghi nhận những việc làm tích cực của TX Cửa Lò trong thời gian qua, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị một cách tốt hơn nữa để đưa thị xã du lịch Cửa Lò trở thành nghành kinh tế mũi nhọn.

Trước đó, đoàn đã cuộc khảo sát tại một số cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Nguyễn Hương – Tạ Nhật