Khai thác tiềm năng khu du lịch Song Ngư- Cửa Hội

Đăng ngày 08/05/2015

ch

Toàn cảnh bãi biển khu du lịch Song Ngư – Cửa Hội

ch1

 ch2

ch3

ch4

Một khách du lịch đến từ Thành phố Vinh nhận xét:“Đây là khu khu du lịch có dạng sinh thái rất là tốt, cách phục vụ và đồ ăn biển tươi ngon và giá cả hợp lý”

Khu du lịch sinh Cửa Hội- TX Cửa Lò hình thành từ năm 2000, nằm trên trên địa giới giữa 2 phường Nghi Hòa và Nghi Hải, đây là vùng đất có tiềm năng để phát triển nhiều loại hình du lịch. Mặc dầu gặp nhiều khó khăn trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng trong những năm qua 2 địa phương có khu du lịch này đã từng bước tạo ra những sản phẩm du lịch hoàn chỉnh nhằm duy trì và phát huy thế mạnh về du lịch của vùng này.

Ông Lê Anh Tuấn phó chủ tịch UBND phường Nghi Hòa- TX Cửa Lò cho biết:“UBND phường Nghi Hòa xác định vai trò trách nhiệm về phát triển du lịch là nhiệm vụ đứng lên hang đầu. Do vậy làm tốt công tác chỉnh trang, thứ hai là làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để kêu gọi khách về, thứ ba là công tác vệ sinh môi trường. Ba vấn đề đó được đặt lên hang đầu để xây dựng thương hiệu khu du lịch Cửa Hội”

Nhằm xây dựng, phát triển các loại hình dịch vụ du lịch biển hiện đại, kết hợp xây dựng vùng du lịch sinh thái theo chủ trương của TX Cửa Lò. Phường Nghi Hòa và Nghi Hải đang tăng cường công tác vận động nhân dân, cùng với sự đầu tư của Nhà nước tập trung đầu tư  mới cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, nhân lực và các điều kiện để thu hút khách du lịch về với điểm du lịch này.

 Ông Lê Anh Tuấn phó chủ tịch UBND phường Nghi Hòa- TX Cửa Lò cho biết thêm: “Trong giai đoạn từ 2015- 2020, không mở rộng không gian du lịch và không xây thêm ki ốt mới mà duy trì số lượng 79 ốt, để xây dựng khu du lịch ẩm thực Cửa Lò nói chung và cửa hội nói riêng”

                                         Thanh Bình- Tạ Nhật