Khai mạc huấn luyện tiểu đoàn dự bị động viên thị xã Cửa Lò năm 2015.

Đăng ngày 18/08/2015

huanluyenTrong thời gian 14 ngày, 85 học viên là cán bộ dự bị động viên của TX được học tập, quán triệt các chuyên đề, đó là: Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, tình hình nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu tỉnh và TX Cửa Lò. Tình hình và chức năng của đơn vị dự bị động viên; Huấn luyện một số nội dung trong kỹ thuật chiến đấu, như: Tính năng, tác dụng, cấu tạo của súng; Choàng súng tiểu liên AK; Kỹ thuật tay không đánh bắt địch. Ngoài ra, lực lượng dự bị động viên thực hiện đều lệnh đội ngũ, động tác đi đều, đứng lại, đổi chân tại chỗ.

huanluyen1

Cũng tại đợt huấn luyện này, Ban chỉ huy Quân sự thị xã đã tổ chức ký giao ước thi đua gữa các phân đội huấn luyện.

huanluyen3

huanluyen4

huanluyen5Đợt huấn luyện giúp các cán bộ tiểu đoàn dự bị động viên nâng cao nhận thức chính trị, âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực tù địch trong tình hính mới. Nâng cao trình độ hiệp đồng tác chiến gữa các lực lượng khi có tình huống diễn ra./.
                                                                                                                                                                                                                                                                           Đàm Hiền – Thanh Bình