Clip khai mạc du lịch Cửa Lò 2017: Cửa Lò – Hội tụ và tỏa sáng

Đăng ngày 05/05/2017

Khai mạc Du lịch biển Cửa Lò 2017 “Cửa Lò – Hội tụ và tỏa sáng”