Kế hoạch tổng dọn vệ sinh môi trường trên toàn thị xã phục vụ du lịch năm 2022.

Đăng ngày 01/04/2022