Cửa Lò ban hành kế hoạch thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ 13/9

Đăng ngày 13/09/2021