Kế hoạch thực hiện đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình

Đăng ngày 07/10/2015

Theo đó, Ủy ban nhân dân thị xã giao cho các phòng, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đề án với mục tiêu phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trỡ gia đình hạnh phúc, bền vững trên địa bàn Thị xã. Cụ thể: sẻ phấn đấu thực hiện có 100 % cặp vợ chồng khi lập gia đình triển khai đăng ký kết hôn; Có 95 % nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về hôn nhân-gia đình, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; hàng năm trung bình giảm từ 10-15 % hộ gia đình có bạo lực giữa vợ và chồng; Đến năm 2020:  có 100 %  các bậc cha mẹ có trẻ em dưới 6 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng về nuôi dạy, chăm sóc con cái, 80 % hộ gia đình có người cao tuổi được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi, 100 % hộ gia đình thực hiện việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi, 95 % hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa và 87 % khối đạt tiêu chuẩn văn hóa

                                                                   Khắc Giang