Họp ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 28/07/2017

Dưới sự chù trì của Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Dung, chiều ngày: 28/7/2017, Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao thị xã Cửa Lò lần thứ VI đã tổ chức cuộc họp để thống nhất kế hoạch triển khai các phần việc chuẩn bị cho Đại hội thể dục thể thao các phường và Đại hội thể dục thể thao thị xã Cửa Lò lần thứ VI

20464939_239450179909185_155657567_o

Theo kế hoạch số 139, ngày 06/10/2016 của UBND thị xã, Đại hội thể dục thể thao thị xã Cửa Lò lần thứ VI năm nay gắn với các hoạt động chào mừng 110 năm du lịch Cửa Lò. Theo đó, ở cấp phường phải tổ xong trước ngày 31/8/2017. Đại hội cấp thị xã, dự kiến sẻ tiến hành trong khoảng 20/9 đến 20/10/2017.

20464946_239450129909190_806319294_o

20472351_239450053242531_1237763301_o

Sau khi nghe phát biểu của Phòng VHTT, các thành viên ban tổ chức,đại diện các phường và các đơn vị có liên quan, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Dung kết luận, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, các thành viên trong Ban tổ chức triển khai nghiêm túc các phần việc được giao, đặc biệt lưu ý phường Nghi Thu tổ chức Đại hội điểm để các phường khác rút kinh nghiệm. , Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Dung cũng giao nhiệm vụ cho Trung tâm VHTT phải lên kế hoạch giúp đỡ, hướng dẫn, đôn đốc các phường thực hiện tốt các nội dung trong đại hội. Lưu ý các phường, sau phần khai mạc, đồng diễn thì phải tổ chức ít nhất 2 môn thi đấu. Riêng đội hồng kỳ phải chọn lựa, huy động 61 thanh thiếu niên khỏe mạnh để tập luyện, diễu hành tạo khí thế trong các Đại hội

Ủy ban nhân dân Thị xã sẻ trích kinh phí khen thưởng cho 2-3 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội TDTT cấp phường ngay tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT thị xã

                                                          Khắc Giang