Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động thực tế của các trường CAND

Đăng ngày 11/06/2018

Chiều ngày 11/6/2018, tại Thị xã Cửa Lò, Bộ công an tổ chức Hội thảo “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thực tế của học viên các trường CAND”. Tham dự hội thảo có Thiếu tướng, PGS – TS Đỗ Ngọc Cẩn, Phó tổng cục Tổng cục Chính trị CAND.

ca

Với 2 nội dung về kết quả hoạt động thực tế của học viên các học viện, trường CAND từ năm 2015 – 2018 và Phụ lục kết quả hoạt động thực tế của học viên các học viện, trường CAND từ năm 2015 – 2018.

ca1

ca4

Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với 32 bài tham luận như: Nâng cao văn hóa ứng xử với nhân dân trong thực tế công tác dân vận của Học viện Chính trị CAND; Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý giáo dục học viên trong thời gian thực tế chính trị xã hội tại địa phương; Vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên…

ca3

ca2

Buổi Hội thảo thực sự trở thành một diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về công tác đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thực tế của học viên trong các học viện, trường CAND. Qua buổi Hội thảo đã phân tích, đánh giá và đưa ra những mục tiêu, giải pháp tổng thể trong công tác quản lý học viên; làm sáng tỏ thêm các vấn đề lý luận, những bài học thực tiễn trong tổ chức, quán triệt thực hiện các văn bản của Bộ Công an, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị CAND về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thực tế của học viên trong các học viện, trường CAND./.

Mỹ Hạnh