Hội thảo hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững và Chương trình REDD+

Đăng ngày 11/08/2018

Sáng ngày 11/8, tại thị xã Cửa Lò, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An tổ chức “Hội thảo hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững và Chương trình REDD+

trang-hai-san-luoc-00_07_12_19-still035

Trong 2 năm 2016, 2017, hầu hết các chỉ tiêu về thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 của Nghệ An đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; Trong đó, công tác bảo vệ rừng đạt 102%; Diện tích huy động các nguồn vốn hỗ trợ là 796.811,57 lượt ha, chiếm 42% tổng diện tích rừng được bảo vệ. Chương trình 30a, công tác chăm sóc, khoanh nuôi, trồng và khai thác rừng cũng đạt kết quả tốt. Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, bảo tồn thiên nhiên; giữ trữ sinh quyển được chú trọng. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cơ bản hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và tiến hành các bước để đối chiếu với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo quy định hiện hành.

trang-hai-san-luoc-00_07_15_19-still034

trang-hai-san-luoc-00_09_31_12-still037

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận những kết quả đạt được và hạn chế trong việc thực hiện chương trình thời qian qua; đồng thời đưa ra các biện pháp thực hiện thời gian tới trong đó chú trọng vào việc nâng cao năng suất, chất lượng rừng, góp phần giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao giá trị các sản phẩm lâm nghiệp, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự xã hội.

Hữu Lương – Duy Quý