Hội phụ nữ thị xã và Quỹ TYM Cửa Lò triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Đăng ngày 07/07/2017

Chiều ngày 7/7/2017, Hội liên hiệp phụ nữ Thị xã và Quỹ TYM Cửa Lò sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Ông Nguyễn Khắc Hải – Giám đốc Quỹ TYM Chi nhánh Nghi Lộc cùng dự.

timm

Ngay từ đầu năm 2017, Hội liên hiệp phụ nữ Cửa Lò đã hỉ đạo các tổ chức hội cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Tích cực thực hiện các phong trò thi đua yêu nước. Tổ chức cho 100% cán bộ và gần 10 ngàn lượt hội viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Tổ chức cho chị em đăng ký làm theo lời Bác và các tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, phát động cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương”, mô hình “Dân vận khéo” , cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và phòng trào phát huy nội lực chung sức xây dựng đô thị văn minh.

Hội cũng đã tín chấp cho chị em vay vốn từ các ngân hàng để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh với dư nợ đạt hơn 71 tỷ đồng và vay từ Quỹ TYM đạt 19,5 tỷ đồng. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tập huấn mở các lớp dạy nghề, chuyển giao kỹ thuật sản xuất kinh doanh cho phụ nữ. Nhờ đó đời sống của chị em từng bước được cải thiện rõ rệt.

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong 6 tháng qua, Hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2017. Trước mắt là rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để thực hiện và phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt.

Hữu Lương – Ngọc Ánh