Hội nữ doanh nghiệp Phương Đông  trao tiền hỗ trợ các hộ dân, trường học  ở Thanh Chương  bị thiệt hại do lũ lụt

Đăng ngày 05/11/2020

Chiều ngày 5/11, Hội nữ doanh nghiệp Phương Đông đã đi thăm và trao tiền hỗ trợ các gia đình, trường học bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua tại huyện Thanh Chương.

Trường mầm non xã Thanh Ngọc là trường học bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua của huyện Thanh Chương. Do đó, Hội nữ doanh nghiệp Phương Đông đã hỗ trợ nhà trường 50 triệu đồng và động viên cán bộ, giáo viên cùng các em học sinh khắc phục khó khăn  sớm ổn định công tác dạy học. Tiếp đó,  Hội nữ doanh nghiệp Phương Đông  đã trao 2000 cuốn vở và 2000 cây bút cho phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh Chương để chuyển tới các em học sinh ở các trường bị thiệt hại do mưa lũ. Được biết, số tiền và vở, bút trên do các thành viên Hội nữ doanh nghiệp Phương Đông ủng hộ.

Dịp này, Hội nữ doanh nghiệp Phương Đông còn trao hộ số tiền 20 triệu đồng của Công ty TNHH Thiên Phú đóng ở khu công nghiệp Nam Cấm và 20 triệu đồng của Công ty TNHH Tân Xuân ở Nghi Tân hỗ trợ cho 8 gia đình của huyện Thanh Chương bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua , mỗi hộ 5 triệu đồng .

                                                         Hữu Lương – Ngọc Ánh