Hội người mù thị xã sản xuất gần 20.000 gói tăm tre chất lượng cao

Đăng ngày 10/12/2021

Hội người mù thị xã Cửa Lò hiện có 73 hội viên, đang sinh hoạt tại 7 chi hội cơ sở. Trong năm 2021, chịu sự ảnh hưởng chung của dịch Covid-19 nên đời sống của các hội viên Hội người mù thị xã gặp không ít khó khăn, song với sự cố gắng, đồng thuận của cán bộ, hội viên nên các hoạt động của hội vẫn được duy trì phát triển, qua đó đã góp phần tích cực và từng bước đưa đời sống của hội viên ngày một đi lên.

Xác định để xây dựng hội ngày càng phát triển, Ban chấp hành Hội người mù thị xã đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm triển khai đến các chi hội cơ sở và hội viên của mình. Trong năm, lấy hoạt động sản xuất tăm tre và chổi đót làm nòng cốt, hội đã liên hệ với các cơ sở sản xuất uy tín trên địa bàn trong và ngoài tỉnh để lấy nguyên liệu sản xuất chất lượng cao, chính vì thế đầu vào nguyên liệu luôn được ổn định, đảm bảo duy trì hoạt động đều đặn, từ đó đã tạo cho các hội viên tích cực tham gia sản xuất. Trong năm 2021 này, Hội đã sản xuất được gần 20.000 gói tăm tre và hơn 3500 chiếc chổi đót.

Bên cạnh duy trì sản xuất, tạo công ăn việc làm cho các hội viên, Hội người mù thị xã còn quan tâm chăm lo đến đời sống các hội viên của mình. Theo đó, trong năm 2021, Hội đã trích gần 13 triệu đồng để tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn; trích tiền quỹ hội để sữa chữa nhà cho 2 hội viên…

Bản thân mỗi hội viên, mỗi chi hội đều thấm nhuần lời dạy “Tàn nhưng không phế”, cùng với sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các tổ chức, đoàn thể, ban ngành, các trường học trên địa bàn thị xã đã tích cực hỗ trợ, ủng hộ mua các sản phẩm của hội làm ra, từ đó cũng là động lực, là ánh sáng soi đường cho những con người bất hạnh, thiếu may mắn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống./.

Phan Thành