Hội người cao tuổi Thị xã: Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam

Đăng ngày 04/06/2015

 Tại đây, các đại biểu đã được nghe lại truyền thống hào hùng của hội người cao tuổi Việt Nam trong suốt 74 năm qua và chặng đường phát triển của hội người cao tuổi Thị xã Cửa Lò. Hiện nay, Hội người cao tuổi Cửa Lò có trên 4.730 hội viên, tỷ lệ tập hợp đạt trên 95%, trong đó có trên 70% cụ tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho địa phương và là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

HoiNCT

Với tinh thần thẳng thắn, trao đổi, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong những năm sắp tới. Đẩy mạnh các hoạt động câu lạc bộ, đa dạng hóa các loại hình câu lạc bộ , tạo sân chơi bổ ích cho người cao tuổi, hướng người cao tuổi vào các hoạt động sống vui, sống khỏe, sống có ích./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh