Hội người cao tuổi Cửa Lò tập huấn một số chính sách mới

Đăng ngày 17/11/2020

Sáng ngày 17/11, Hội người cao tuổi Thị xã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Cửa Lò tổ chức lớp tập huấn một số chính sách đối với người cao tuổi năm 2020.
Tham gia lớp tập huấn có 90 cán bộ là chi hội trưởng, chi hội phó người cao tuổi trên địa bàn Thị xã. Trong thời gian 1 buổi các cán bộ hội người cao tuổi cơ sở được đ/c Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND Thị xã thông qua một số nội dung về phát triển kinh tế – xã hội Thị xã năm 2020, định hướng thời gian tới. Cán bộ Hội người cao tuổi Thị xã cũng đã triển khai một số chính sách đối với người cao tuổi; Công tác xây dựng hội; Một số nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội Người cao tuổi nhiệm kỳ 2021- 2026…
Đây là những nội dung quan trọng nhằm giúp cho cán bộ Hội người cao tuổi nắm bắt được những nội dung chủ yếu, trọng tâm trong phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu công tác Hội người cao tuổi; Những kỹ năng trong hoạt động Hội người cao tuổi, các chế độ chính sách đối với người cao tuổi theo đúng quy định giúp cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích và phát huy vai trò, trí tuệ của Người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc./.
Mỹ Hạnh – Duy Quý