Hội nghị triển khai xây dựng đô thị thông minh

Đăng ngày 18/02/2022

Sáng ngày 18/2, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị triển khai xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn thị xã. Các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan – Bí thư thị ủy; Lê Thanh Long – Phó Bí thư thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã; Lê Đức Chung – Giám đốc chi nhánh Viettel Nghệ An; Trần Quang Huy – Phó Giám đốc chi nhánh Viettel Nghệ An; các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy; Trưởng, phó các phòng ban; lãnh đạo UBND các phường.

Tại hội nghị, ông Trần Quang Huy – Phó Giám đốc chi nhánh Viettel Nghệ An thông qua mô hình và giới thiệu các giải pháp đô thị thông minh cho thị xã Cửa Lò. Đô thị thông minh là ứng dụng công nghệ thông tin và thành tựu công nghệ 4.0 vào các hoạt động đời sống kinh tế, xã hội để nâng cao năng lực quản lý điều hành của nhà nước, tạo ra môi trường năng động, doanh nghiệp, người dân được hưởng các dịch vụ thông minh làm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đô thị thông minh ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ công tác thông tin dữ liệu để lãnh đạo các cấp ra quyết định nhanh chóng, kịp thời. Bên cạnh làm thay đổi phương pháp quản lý còn làm thay đổi cách sống, làm việc, học tập của người dân và phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của thị xã. Triển khai xây dựng đô thị thông minh ở thị xã Cửa Lò phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, theo kịp sự phát triển các đô thị bạn.

Các đại biểu cũng tập trung trao đổi những đóng góp, giải pháp để thực hiện có hiệu quả. Hội nghị xác định rõ nội dung, hạng mục đầu tư, bố trí mọi nguồn lực, thực hiện các lộ trình để xây dựng thành công chính quyền điện tử và hưởng tới chính quyền số. Triển khai tích hợp trong từng giai đoạn, ưu tiên triển khai các dịch vụ thông minh trên các lĩnh vực trọng điểm gắn với điều kiện kinh tế, xã hội của thị xã; phối hợp thực hiện một cách chặt chẽ đảm bảo an toàn an ninh mạng giúp quá trình triển khai đô thị thông minh trên địa bàn thị xã được thành công và bền vững.

                                                            Nguyễn Hương – Tạ Nhật