Hội cựu giáo chức thị xã Cửa Lò triển khai nhiệm vụ năm 2015

Đăng ngày 14/01/2015

z-giaochuc

Trong năm 2014, Hội cựu giáo chức thị xã đã có nhiều nổ lực trong việc củng cố tổ chức, phát triển hội viên. Chương trình hoạt động của hội ngày càng đi vào chiều sâu với những nội dung sinh hoạt cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, hội cựu giáo chức thị xã cũng như các phường luôn chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Đồng thời tích cực động viên hội viên tham gia các hoạt động xã hội, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận các nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện trong năm 2015, trong đó nêu cao vai trò, tính gương mẫu của nhà giáo trong cộng đồng xã hội. Dịp này, Hội cựu giáo chức tỉnh, UBND thị xã và hội cựu giáo chức Thị xã đã tặng giấy khen cho 1 số tập thể, cá nhân xuất sắc trong năm 2014.

       Hữu Lương -Thanh Bình