Hội CCB Thu Thủy sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020.

Đăng ngày 23/06/2020

Sáng ngày 23/6, Hội CCB phường Thu Thủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, Hội CCB phường nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đánh giá tổng quát 6 tháng đầu năm 2020 và 3 năm qua thực hiện chương trình công tác Hội và giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Hội CCB Phường lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho rằng: Cán bộ, hội viên CCB Phường Thu Thuỷ đã nổ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nổ lực và đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, hoàn thành xuất sắc 7/9 chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội CCB Thị xã và phường lần thứ VI đề ra, nổi bật là :

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, làm giàu hợp pháp; Thực hiện chỉ thị số 05 ” Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4( khóa XII) của Đảng đạt kết quả thiết thực ; Gương mẫu và tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào, các hoạt động ở địa phương. Phối hợp chặt chẽ với với Đoàn phường làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ, phối hợp thực hiện tốt chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB. Tổ chức Hội và hội viên luôn phát huy bản chất truyền thống ” Bộ đội cụ Hồ ” trong các lĩnh vực hoạt động, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Cả 3 năm đầu của nhiệm kỳ, Hội CCB phường đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được BCH Hội CCB Tỉnh Nghệ an tặng Bằng khen trong hoạt động và công tác xây dựng Hội,, được UBND Thị xã Cửa Lò tặng giấy khen trong phong trào thi đua ” CCB gương mẫu ” giai đoạn 2014 – 2019.

Bên cạnh đánh giá những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng đã thảo luận, bàn các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của Đại hội Hội CCB phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh