Hội CCB Thu Thủy: Sinh hoạt tập trung và nghe tuyên truyền phổ biến pháp luật

Đăng ngày 21/10/2015

Tham dự buổi sinh hoạt có trên 100 đại biểu là hội viên hội CCB toàn phường, tại đây các đại biểu đã được cung cấp một số thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới. Tuyên truyền pháp luật về chứng thực và luật hộ tịch 2016, truyền thông chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình…

CCBtthoc

Đây là một hoạt động có ý nghĩa, nhằm đẩy mạnh công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên CCB toàn phường, góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2015./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh