Hội CCB thị xã quán triệt các chương trình, hành động sau Đại hội lần thứ VI

Đăng ngày 05/09/2022

Chiều ngày 05/9, Hội CCB thị xã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và thông qua quy chế làm việc của BCH, BTV, Ban kiểm tra Đại hội CCB thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Theo đó, tại buổi làm việc, hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Bá Soa- Chủ tịch Hội CCB thị xã thông qua các nội dung chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết, quy chế làm việc của BCH, BTV, Ban kiểm tra Hội CCB thị xã trong nhiệm kỳ mới và nhiều nội dung quan trọng khác.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã ghi nhận 8 ý kiến phát biểu với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ mới; các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội CCB thị xã các cấp; chế độ thăm hỏi ốm đau, đối tượng được hưởng chế độ thăm hỏi ốm đau…

Hội nghị được diễn ra là dịp để Ban chấp hành Hội CCB thị xã các cấp có dịp để trao đổi, góp ý vào các chương trình, hành động trong thực hiện Nghị quyết Đại hội cũng như nhiều nội dung trọng tâm khác. Qua đó, góp phần quan trọng để xây dựng Hội CCB thị xã ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ mới./.

Phan Thành – Tạ Nhật