Hoàng Mai nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát cán bộ, Đảng viên

Đăng ngày 24/03/2016

(Baonghean.vn) – BTV Thị ủy Hoàng Mai vừa ban hành đề án số 02 – ĐA/ThU về Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy, chi bộ cơ sở và công tác giám sát của Uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ cơ sở giai đoạn 2016-2020.

Thường trực Thị ủy kiểm tra việc ứng dụng CNTT trong quản lý Nhà nước tại một số cơ quan cấp thị
Thường trực Thị ủy kiểm tra việc ứng dụng CNTT trong quản lý Nhà nước tại một số cơ quan cấp thị

Đảng bộ thị xã Hoàng Mai hiện có có 31 tổ chức cơ sở đảng (gồm 10 đảng bộ xã, phường, 5 đảng bộ cơ quan và 16 chi bộ trực thuộc) với 3.465 đảng viên. Trong những năm qua, mặc dù công tác kiểm tra, giám sát đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng…

Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế, tồn tại, nhất là về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, về thực hiện quy trình, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, việc xem xét xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Các kỹ sư đang kiểm tra, hiệu chỉnh từng chi tiết máy tại dự án Nhà máy tôn Hoa Sen- KCN Đông Hồi(Quỳnh Lập- Hoàng Mai)
Các kỹ sư đang kiểm tra, hiệu chỉnh từng chi tiết máy tại dự án Nhà máy tôn Hoa Sen- KCN Đông Hồi(Quỳnh Lập- Hoàng Mai)

Mục tiêu của Đề án nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy, chi bộ cơ sở và giám sát của ủy viên BCH đảng bộ cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành 100%  chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Hàng năm UBKT đảng ủy xã, phường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; kiểm tra tài chính đảng đạt từ 20-25% tổng số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; giám sát chuyên đề ít nhất 3 tổ chức đảng cấp dưới và 3 đảng viên thuộc phạm vi quản lý trở lên; UBKT đảng uỷ xã, phường kiểm tra ít nhất 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm.

Đề án đề ra một số nhiệm vụ giải pháp như: Nâng cao nhận thức trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động và chương trình công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy và UBKT đảng uỷ và chi bộ hàng năm; Tăng cường vai trò trách nhiệm của đảng uỷ, chi bộ cơ sở và trách nhiệm của đồng chí Bí thư cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát;  Củng cố, xây dựng đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát…  

Kiểm tra công tác ra quân huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của LLVT Thị xã Hoàng Mai
Kiểm tra công tác ra quân huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của LLVT Thị xã Hoàng Mai

Đề án cũng phân công cụ thể cho các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và quy định tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, tổng kết việc thực hiện Đề án vào cuối nhiệm kỳ; khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và xem xét trách nhiệm đối với cấp ủy, người đứng đầu thực hiện không tốt nội dung yêu cầu của đề án.