Hội phụ nữ Cửa Lò triển khai nhiều mô hình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế (phát sóng NTV ngày 10/08/20200

Đăng ngày 10/08/2020

Cùng với việc xây dựng các mô hình thí điểm, các cấp hội phụ nữ ở thị xã Cửa Lò thời gian qua còn có nhiều biện pháp về hỗ trợ vay vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và động viên hội viên khá giả nhận giúp đỡ, kèm cặp hộ khó khăn. Nhờ đó, đời sống của hội viên Hội liên hiệp phụ nữ thị xã Cửa Lò ngày được cải thiện.