Hội LHPN Cửa Lò tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2017

Đăng ngày 27/06/2017

Sáng nay, ngày 27/6, Hội LHPN thị xã Cửa Lò đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2017 và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII cho 120 học viên là đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở.

pnu

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được cán bộ Hội LHPN tỉnh Nghệ An truyền đạt một số nội dung, như: Tổng quan về Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thức XII, nghiệp vụ vốn vay ủy thác NHCS và một số chính sách cho vay của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn.

pnu1

pnu2

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lần này nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, phương pháp khoa học trong tổ chức hoạt động phong trào phụ nữ và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội. Đồng thời, triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội đến hội viên, trong đó tập trung vào các điểm mới, tư tưởng cốt lõi của nhiệm kỳ; Hướng dẫn chị em xác định mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII./.

Đàm Hiền – Duy Quý