Hiệu quả từ phong trào xây dựng “Quỹ nghĩa tình đồng đội” ở Cửa Lò (phát sóng NTV ngày 26/07/2021)

Đăng ngày 26/07/2021

Ở thời điểm hiện tại, các cựu Thanh niên xung phong ở thị xã Cửa Lò phần lớn tuổi đều đã cao, sức yếu. Tuy nhiên họ vẫn luôn giữ vững truyền thống anh hùng, tích cực tham gia xây dựng quê hương bằng nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa. Một trong những phong trào mà Hội cựu TNXP nơi đây đã và đang duy trì hiệu quả là xây dựng “Quỹ nghĩa tình đồng đội”. Quỹ  ra đời đã góp phần quan trọng trong việc giúp các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Cửa Lò vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.