Hiệu quả từ chiến dịch cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ở Cửa Lò ( phát sóng NTV ngày 12/04/2021)

Đăng ngày 12/04/2021

Những năm gần đây  thị xã Cửa Lò đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt chiến dịch“Truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ”.Thông quachiến dịch này đã giúp rất nhiều chị em trên địa bàncó cơ hội được thăm khám, tư vấn về kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ,đồng thời cung cấp sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại miễn phí theo quy định. Qua đó giúp chuyển đổi nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm đối tượng thuộc phạm vi chiến dịch, từ đónâng cao chất lượng sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ từ đó góp phần quan trọng ổn định dân số vùng biển”