Hiệu quả hoạt động từ mô hình tang lễ theo nếp sống mới tại Nghi Thủy

Đăng ngày 25/12/2018

Với quyết tâm xây dựng đời sống văn hoá mới trong cộng đồng dân cư, thời gian qua, việc triển khai thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong việc tang đã được Đảng bộ, chính quyền phường Nghi Thủy quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực, từ đó góp phần xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh.

Nhi

Dụng cụ thường được sử dụng trong việc tang theo nếp sống văn hóa mới ở Nghi Thủy

Mô hình việc tang theo nếp sống mới tại phường Nghi Thủy được thành lập vào năm 2009. Trải qua gần 10 năm tổ chức và thực hiện, đến nay mô hình đem lại hiệu quả hoạt động cao, góp phần quan trọng trong việc tạo nên lối sống lành mạnh trong đời sống nhân dân. Năm 2011 mô hình tang lễ tại phường Nghi Thủy được tỉnh chọn làm mô hình điểm để nhân rộng. Giai đoạn đầu hoạt động đã gặp không ít khó khăn, kinh phí hoạt động không có nhiều, thiếu nhân lực chủ chốt, lập trường tư tưởng của một số thành viên trong đội còn bất đồng trong khâu tổ chức. Bên cạnh đó, một số thành viên không nhận được sự ủng hộ của người thân dẫn tới việc có nguy cơ giải tán. Đứng trước hoàn cảnh đó hội người cao tuổi đã đứng ra chịu trách nhiệm trước UBND phường cho đảm nhận và củng cổ lại mô hình tổ chức việc tang  theo quy chế mới. Từ đó, việc thực hiện việc tang theo nếp sống văn hoá mới có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với sự tuyên truyền từ các cấp chính quyền cộng với sự vào cuộc của hội người cao tuổi nên ban nhạc tang lễ đã dần ổn định tổ chức và hoạt động có quy cũ hơn. Việc thiếu một số nhân, vật lực như thầy cúng, nhị, sáo thì tiến hành ký hợp đồng với một số người ở vùng lân cận. Khi đi vào hoạt động, mô hình tang lễ của phường Nghi Thủy đã có chế tài phù hợp với từng thành viên trong đội, trích quỹ đám tang để bồi dưỡng cho mỗi thành viên, gắn kết các thành viên lại với nhau

Trong

Dụng cụ thường được sử dụng trong việc tang theo nếp sống văn hóa mới ở Nghi Thủy

Từ hoạt động của mô hình tang lễ nói trên,  người dân Nghi Thủy đã dần tuân thủ và hưởng ứng làm theo. Hiện nay,  trong các đám tang, không còn hiện tượng tổ chức linh đình. Việc lưu giữ thi hài không còn kéo dài ngày. Những tập tục lạc hậu, rườm rà đã dần được bãi bỏ.

Từ năm 2014 đến nay, người dân Nghi Thủy đã chấp hành khá nghiêm túc việc không rải vàng mã, tiền âm phủ dọc đường đưa tang đến nghĩa trang theo chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 01/4/2013 của UBND Thị xã Cửa Lò. Thời gian mở loa đài (không quá 21h30) trong các đám tang cũng được người dân chấp hành khá tốt. Ông Bùi Văn Choản – Trưởng ban nhạc tang phường Nghi Thủy  cho biết “Làm việc công đức là chính. Những gia chủ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, gia đình thương binh liệt sỹ thì ban nhạc tang sẽ giảm kinh phí phục vụ, thậm chí không lấy tiền mà còn thuê rạp tổ chức đám tang cho gia chủ có người đã khuất”.

Ông Choản

Ông Bùi Văn Choản

Bên cạnh các hoạt động nói trên, Nghi Thủy còn đẩy mạnh việc vận động người dân triển khai dần việc “cải táng” sang “hỏa táng”. Năm 2018 trên địa bàn phường có tổng số 45 đám tang thì hỏa táng chiếm một nửa trong số đó.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Chỉ đạo thực hiện hương ước, quy ước có nội dung về việc tang. Lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua của khối xóm là những nội dung thiết thực và kịp thời của Nghi Thủy trong thời gian qua. Chắc chắn mô hình việc tang theo nếp sống văn hóa mới tại địa phương này sẽ hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào việc xây dựng một phường Nghi Thủy văn minh./.

Nguyễn Hương