HĐND Thị xã khóa V nhiệm kỳ 2016 – 2021: Kỳ họp thứ 6 kỳ họp bất thường

Đăng ngày 12/06/2018

Sáng ngày 12/6/2018,  HĐND Thị xã Cửa Lò khóa  V nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường. Tham dự kỳ họp có các đ/c Nguyễn Nam Đình – Bí thị Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã, Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực Thị ủy, Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thị xã.

hd3

Tại kỳ họp bất thường này, HĐND Thị xã Cửa Lò khóa V đã nghe UBND Thị xã  báo cáo về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch Thị xã Cửa Lò. Nghe báo cáo bổ sung hai dự án đầu tư công: Dự án mở rộng đường Bình Minh và dự án xây dựng đường hậu cần vào bến 5,6 Cảng Cửa Lò và nghe báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế – HĐND Thị xã.

hd

hd1

hd2

Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu HĐND Thị xã Cửa Lò khóa V nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thảo luận tại hội trường, trong đó nhấn mạnh đến sự cần thiết cũng như hiệu quả mà các dự án mang lại. Đặc biệt là khi các dự án này hoàn thành sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư. Đồng thời tạo cảnh quan không gian, đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao đời sống cho người dân.

hd9

hd6

hd7

hd8

hd11

Với sự thống nhất của 100% đại biểu tham gia, Kỳ họp thứ 6 HĐND Thị xã Cửa Lò khóa V nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thông qua 2 tờ trình, Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch Thị xã Cửa Lò và Nghị quyết bổ sung hai dự án đầu tư công: Dự án mở rộng đường Bình Minh và xây dựng đường hậu cần vào bến 5,6 Cảng Cửa Lò./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý