HĐND Thị xã Cửa Lò khóa V nhiệm kỳ 2016 – 2021: Khai mạc kỳ họp thứ 14

Đăng ngày 24/12/2020

Sáng ngày  24/12, HĐND Thị xã Cửa Lò khóa V nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 14 dưới sự chủ trì của đ/c Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND Thị xã và các đ/c PCT HĐND Thị xã khóa V nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự kỳ họp có các đ/c Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐND Tỉnh, Nguyễn Thị Kim Chi – UVBTVTU, Bí thư Thị ủy, Thái Thị An Chung – Phó trưởng ban pháp chế HĐND Tỉnh, phụ trách Cửa Lò, các Phó chủ tịch UBND Thị xã, trưởng các phòng ban, ngành, các đại biểu HĐND Thị xã khóa V nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thị xã Lê Thanh Long, nhấn mạnh, năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Tỉnh, HĐND, UBND Thị xã; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; đến nay, Cửa Lò đã thực hiện thành công mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa khôi phục các hoạt động kinh tế – xã hội”.Về kinh tế – xã hội, trong khi nền kinh tế đất nước bị suy giảm, thì kinh tế trên địa bàn Thị xã vẫn giữ ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển; có 23/27 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong đó một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá so với cùng kỳ. Đồng chí Chủ tịch HĐND Thị xã đề nghị các đại biểu HĐND Thị xã nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ bầu nhân sự giữ các cương vị trọng trách mà Đảng bộ và Nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Đ/c Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực thị ủy – Chủ tịch HĐND khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND Thị xã khóa V nhiệm kỳ 2016-2021

Tiếp đó đ/c Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND Thị xã trình bày Báo cáo của UBND Thị xã tóm tắt tình hình kinh tế – xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021. Theo đó, năm 2020 là một năm hết sức khó khăn của Thị xã Cửa Lò, khi đại dịch Covid -19 diễn ra trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sáng suốt, quyết liệt từ TW đến địa phương nên tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát và thực hiện song song 2 nhiệm vụ: vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội và thu nhiều kết quả tích cực.Trong năm, Cửa Lò đã đạt được 23/27 chỉ tiêu đề ra, trong đó, Tổng giá trị sản xuất ước đạt 9.578 tỷ đồng, đạt 89%, tăng 5,8% so với năm 2019; Tổng thu ngân sách trên 552 tỷ đồng, bằng 109,7%  so với năm 2019… Chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội có chuyển biến rõ nét; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống của Nhân dân không ngừng cải thiện. Công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường có chuyển biến tích cực.

Đ/c Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND Thị xã Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế – xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021

Ngoài tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác thu chi ngân sách, HĐND thị xã còn xem xét các báo cáo tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ  năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐND Tỉnh vui mừng nhận thấy trong năm qua, kế thừa và phát huy thành tựu, bài học kinh nghiệm của các năm trước, HĐND Thị xã tiếp tục đổi mới, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước Đảng bộ, cử tri và Nhân dân trên địa bàn, phát huy được trí tuệ tập thể, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo luật định.

Đ/c Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐND Tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Cũng trong buổi khai mạc sáng ngày 24/12, kỳ họp cũng đã tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn xung quanh vấn đề ô nhiễm môi trường do bụi than, bụi bột đá khu vực Cảng Cửa Lò.

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 14, HĐND Thị xã khóa V diễn ra trong thời gian 2 ngày. Trong buổi chiều 24/12, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại tổ, ngày 25/12, các đại biểu sẽ nghe báo cáo tổng hợp tình hình và kết quả thảo luận tại tổ, chất vấn và trả lời chất vấn về vấn đề ga ra tập kết rác trong  khu dân cư chưa được khắc phục, giải pháp trong thời gian tới. Hệ thống đường dây điện, dây cáp của các nhà mạng làm mất mĩ quan đô thị; trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND Thị xã. Mốc thời gian khắc phục…Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin kịp thời trong quá trình diễn ra kỳ họp để quý vị các bạn và cử tri theo dõi.

Mỹ Hạnh – Duy Quý