HĐND thị xã Cửa Lò khóa V- Dấu ấn một nhiệm kỳ

Đăng ngày 03/03/2021

 HĐND thị xã Cửa lò khóa V (nhiệm kỳ 2016 – 2021)  được đánh giá là nhiệm kỳ  thành công trong hoạt động, để lại những dấu ấn quan trọng trong thực hiện chức năng quyết định và giám sát của mình theo luật định đã khép lại để chuẩn bị cho một nhiệm kỳ mới 2021 – 2026.

Toàn cảnh kỳ họp

Suốt chiều dài thời gian hoạt động, HĐND thị xã Cửa lò khóa V đã phát huy tốt vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Với 30 đại biểu đầu nhiệm kỳ, gồm 08 đại biểu nữ (chiếm 27%) và 22 đại biểu nam (chiếm 73%), cuối nhiệm kỳ chỉ còn 27 đại biểu do biến động công tác. Tổ chức bộ máy gồm Thường trực HĐND, Ban Kinh tế – xã hội và Ban pháp chế. Chỉ có 04 đại biểu hoạt động chuyên trách, tất cả còn lại đều hoạt động kiêm nhiệm và được phân thành 07 tổ theo khu vực, địa bàn bầu cử.

(Ảnh tư liệu)

Thực hiện chức năng quyết định, HĐND đã tổ chức được 11 kỳ họp thường lệ để quyết định và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyết định dự toán thu chi và phân bổ nguồn vốn ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản… và 03 kỳ họp đột xuất để kiện toàn bổ sung các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND thị xã; thông qua một số chủ trương mở rộng quy hoạch ngành thuộc các dự án của Tỉnh và thị xã tầm nhìn dài hạn, bổ sung nguồn vốn đầu tư từ các dự án…. ban hành được 92 Nghị quyết gồm 20 Nghị quyết về công tác bộ máy, nhân sự. 20  Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, 20 Nghị quyết về nguồn vốn và ngân sách, 19 Nghị quyết về xây dựng cơ bản và đầu tư công; còn lại là các Nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền.v.v.

Chủ tịch HĐND thị xã làm việc với công ty cổ phần cấp nước( Ảnh tư liệu)

Trong các kỳ họp HĐND các đại biểu HĐND phát huy vai trò trách nhiệm của mình chất vấn trưởng một số cơ quan đơn vị như Chi nhánh điện, Công ty cổ phần cấp nước về việc thực hiện nhiệm vụ tại địa phương; một số phòng, ban chuyên môn thuộc UBND về thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội, về giải quyết những vần đề bức xúc của cử tri và thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị của cử tri thị xã đến kỳ họp càng thể hiện rõ nét hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Các Nghị quyết HĐND thị được thông qua có tác động tích cực trong việc chỉ đạo, điều hành của chính quyền, tạo cơ sở pháp lý để  các cơ quan chính quyền thị xã xây dựng kế hoạch hàng năm và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân thị xã.

Đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc  với cử tri tại phường Nghi Hương( Ảnh tư liệu )

HĐND thị xã cũng đã yêu cầu UBND và các ngành giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề tồn tại nổi cộm bức xúc mang tính thời sự của cử tri thị xã suốt mấy nhiệm kỳ qua chưa giải quyết được đó là: Hệ thống chiếu sáng Quốc lộ 46 thuộc phường Nghi Tân, Đường 535 kèm mương thoát nước thuộc Khối 5 phường Nghi Thủy, Đường ngang số 10 thuộc phường Nghi Hương, đề án thu gom, xử lý rác thải và hệ thống nước thải tại nguồn… tạo một dấu ấn nhiệm kỳ được Thị ủy đánh giá cao; cử tri đồng tình, ghi nhận.

Đoàn giám sát HĐND thị xã làm việc với UBND thị xã ( Ảnh tư liệu )

Thực hiện chức năng giám sát, HĐND thị xã  đã tổ chức 30 cuộc giám sát và 03 cuộc khảo sát do Thường trực HĐND và các ban HĐND chủ trì, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri phản ánh, dư luận quan tâm. Qua giám sát, HĐND thị xã  đánh giá được tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND của các cơ quan chính quyền cũng như các đơn vị liên quan. Đồng thời phát hiện những bất cập, vướng mắc liên quan đến quá trình thực hiện cũng như nắm bắt được dư luận cử tri với các vấn đề quan tâm, kịp thời kiến nghị đến cấp thẩm quyền giải quyết một cách thiết thực, hiệu quả. Từ những kiến nghị sau giám sát có tác động tích cực đến công tác quản lý Nhà nước và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Cụ thể như đường ngang số 10, mở rộng đường Bình Minh, chỉnh trang đô thị, cây xanh thảm cỏ, việc quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và các khu đất đấu giá và đầu tư công trong xây dựng cơ bản; công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ… là cơ sở thực tiễn để HĐND, UBND thị xã căn cứ, xem xét, quyết định các chủ trương, biện pháp chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt nhiệm kỳ này, HĐND đã giám sát lại những nội dung, vấn đề tồn tại, vướng mắc mà đoàn phát hiện và kiến nghị trong báo cáo  kết luận sau giám sát. Do đó, vị thế của HĐND ngày càng được nâng ca

Đoàn giám sát HĐND thị xã kiểm tra nước sạch ở phường Thu Thủy( Ảnh tư liệu )

Để đạt được dấu ấn trên là nhờ Thường trực HĐND đã luôn chủ động giữ mối quan hệ với Thường trực thị ủy, với UBND, Ban thường trực UBMTTQ Việt nam, các thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội cùng khác;  tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Thường trực thị ủy, Ban Thường vụ thị ủy để đảm bảo tính thống nhất giữa cấp ủy Đảng, với HĐND,UBND và các đoàn thể nhân dân.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua còn có những hạn chế nhất định, đó là vẫn còn một số thành viên của các Ban HĐND chưa tham dự đầy đủ đối với các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra của hai Ban; một số đại biểu HĐND thị xã chưa tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri và các kỳ họp HĐND thị xã.

Với tinh thần trách nhiệm của đại biểu, HĐND thị xã khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò của mình, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dânNhững kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là động lực, tiền đề vững chắc để HĐND thị xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước trong nhiệm kỳ tới, mong muốn nhiệm kỳ tới ( 2021-2026) HĐND cần tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng các kỳ họp, lựa chọn những vấn đề quan trọng có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế – xã hội toàn diện của thị xã, những vấn đề bức xúc của Nhân dân đưa vào nội dung kỳ họp. Thường trực và các Ban, các Tổ đại biểu HĐND thị xã cần duy trì  nề nếp sinh hoạt định kỳ   để thống nhất nội dung, chương trình hoạt động, nâng cao chất lượng   thẩm tra báo cáo trình kỳ họp, có tính phản biện, tính định hướng làm cơ sở để đại biểu HĐND xem xét, quyết định. Nâng cao chất lượng tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Thường trực HĐND thị xã phối hợp với UBND thị xã giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với Ủy ban MTTQ VN cùng cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ VN. Duy trì các cuộc họp giao ban định kỳ với Thường trực HĐND cấp phường, chọn nội dung tổ chức giao ban chuyên đề nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp./.

Sầm Thị Hợi-  Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thị xã