HĐND thị xã Cửa Lò khóa V bế mạc kỳ họp thứ XIII

Đăng ngày 24/07/2020

Sáng 24/7, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, HĐND thị xã Cửa Lò khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành nội dung chương trình và bế mạc kỳ họp thứ 13

Trong phiên làm việc sáng ngày 24/7/2020, thường trực HĐND thị xã Cửa Lò đã thông qua Tờ trình, Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh phó Chủ tịch HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Văn Sơn; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Dung; Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự, bầu bổ sung  ông Nguyễn Hồng Quang giữ chức phó chủ tịch HĐND thị xã; bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Dung – Trưởng ban tổ chức thị ủy làm trưởng Ban pháp chế HĐND thị; bầu bổ sung ông Hoàng Văn Phúc – Trưởng Ban tuyên giáo thị ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã giữ chức vụ phó chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2016 – 2021; HĐND thị xã còn thông qua các tờ trình, nghị quyết bầu bổ sung Thượng tá Trần Đức Thân – Trưởng Công an thị xã và ông Võ Văn Lý – Trưởng phòng kinh tế thị xã vào ủy viên UBND thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời, thông qua các tờ trình, nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2020; tờ trình, nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách thị xã năm 2019;  Tờ trình, Nghị quyết về việc điều chỉnh tăng thu ngân sách, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và thông qua Nghị quyết của kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao những kết quả mà Cửa Lò đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhất là du lịch dịch vụ đã có bước phục hồi mạnh mẽ. Song những tháng cuối năm 2020 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức như tình hình dịch bệnh Covid-19 dự báo vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới và còn có thể kéo dài, thiên tai khó lường .. . Do đó, chủ tịch HĐND thị xã  đề nghị UBND thị xã Cửa Lò và các ban ngành, đơn vị, các phường  tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết vừa được HĐND thị xã thông qua cũng như Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025.

       Hữu Lương – Duy Quý